Vijayeendra Vaibhav-8

(The efficiency of all the sixty four arts)

Date : Nov 9 2006

Background

The efficiency of all the sixty four arts (Choushashthi Kalas) and the busy schedule of Sri Vijayeendrateertharu in Kumbhakonam are described in Mantralaya(153)-Sri Vijayeendra Vaibhava(8).
.

Meaning

Hours of adhyayana-adhyaapana-chintana-manthana-japa-grantha rachana and kind interaction with the devotees are of great importance. Vijayeendrateertharu was never tired nor required any rest. Always Chaitanyamayi.

Very dear to the devotees. Attracted the learned personalities to the Kumbhakonam. Sri Vijayeendrateertha was well versed in all the sixty four kalas as already said.It is not possible for us to learn one kala-art in our lifetime. Where in Swamiji efficient in sixty four Choushashthi kalas.People came in streams to Kumbhakonam to take darshana and get the blessings. Some came to test him but cannot defeat this noble saint. The testing of this great Saint reached the climax.

Once a prostitute, Chandrakala by name, very beautiful girl. She was prime in her youth. She said she is in need of sexual satisfaction. Owing to the efficiency in all the kalas, please satisfy. Just like Jyotisha, Sangeeta, Nrutya, Shilpa Kama is also one of the kala- she pleaded and requested. Then Sri Vijayeendrateertharu said to Chandrakala to sit before him. Just Swamiji has completed the pooja of Moola Rama with gratitude. Took the Nirmaalya(flowers offered to God) in both the hands, prayed Sri Hari-Sri Moola Rama and poured the flowers on the body of Chandrakala. She experienced a sense of great satisfaction and gratification. Chandrakala became a devotee of Sri Hari and praised Sri Vijayeendrateertharu. The persons who instigated Chandrakala to test became dumb.To be continued next series...

Poem

Sri Vijayeendrateerthara Panditya Prachaya
Parichayavannu Bannipenu Bhaktarigae!
Vishwadadyantya Molagitu Keerti
Prasidhdha Vidwamsaru-Vaadigalu
Kaavya Mimamsakaru Bandaru
Vaadakke Ilidaru
Antha Panditaralli Appaiah Dixitaru
Obbaru Shree Vijayeendrarali Bandu
Shree Mathada Aadarrathityavanu
Preetiyali Sweekarisi Satata
Hanneradu(12) Varshagala Paryanta
Dina Nitya Tappade Halawaaru
Sootra, Vakhye, Nidarshanagala
Kori VaadisiSotu Hoda Ghatane
Itihaasa Daakhaleyu!
Appaiah Dixitaru Adwaita
Sidhdhanta Tatvagala Jeernisida
Punyatma Kaavya, Alankara
Chhandassu,Mimamsegala Kuritu
Proudhime Halavaaru Vishayagala
Samrudhdha Rachaneya Maadi
Nooru(100) Granthagala Bareda
KeertiBhaajanaru Appaiah Dixitaru
Antha Mahaneeya Shree Vijayeendrara
Jotege Vaadakke Tegedukonda
 

Kaala Deergha Hanneradu
Varsha Satata Vaada Konege
Soloppidaru Nitya Sotaroo
Dixitaru Nillade Satata Vaada
Munduvarisi Sotu
Shree Vijayeendrara Vidwat
Pratibhege Beragaagi Jaya Patra
Needidaru Jayakaara Haakidaru
Kumbhakoneya Sambhramake
Yene Illa Appaiah Dixitaru
Nooru(100) Granthagala Rachisidaru
Vijayeenra Swamigalu Nooranalku(104)
Granthagala Rachisi Kumbhakoneyallidda
Shaivara Solladagisi Dwaita Dundubhiya
Molagisida Punyatma, Dhanya, Dhanya
Vaakshakti, PandityaCharche
Vaadavu Yella Neera Kudidante
Saleesu Sahaja Leelaajaala
Niraayasadali Vaadigala Gedda
Haribhakta?oolaraamaaraadhakara
Punyakke Yene Illa
Ishtondu Paanditya, Medhaavi
Yativaryara Jeevanada Dinachariyu
Achchariya Moodipudu
Ieedi Dinada Ippatnalku
Gantegalali Ippattu Gante Kaala
Avirata Yede Bidada Kelasa
Kaaryagalu Chatuvatike Lava Lavike
Aasakti Bhaktiya Saakaara
Mahimaanvita Vijayeendrarigae Vishraanti
Yembudu Illa Swalpavu
Bekilla! Chaitanya Chilumeyu
Aagi Bhaktara Kanmani
Kamadhenuvu Aagi
Vidwanmanigala Kireetavaagi
Shree Hari Bhakta Saarada
Kanmaniyu Aagi Shree Vijayeendrateertharu 
 

Kaveri Teerada Paavanada
Kumbhakoneyaliddu Sakalara
Hrunmanagalanu Seleda Divyaatma
Choushasthi(64)- Aravatnaalku
Kalegalalli Parinataru Kovidaru
Namma Jeevitadali Ondu Kaleyanu
Kuritu Oodi Parinataraaguvade
Kashta! Vastu Sthiti Heegiralu
Sanyasi 64 Kalegalali
Paarangatarenalu- Vijayeendrara
Saadhane?idhdhi-Sadhaneya
Vara Padedu Himaalayadettaradi
Meeru Ounnatya Padeda Dwaita
Peethada Swaamigala Nodi
Darushana Padedu Pareekshisalu
Pravaahadolu Jana Haridu Bare
Swalpavu Anjadae Alukadae
Dhairyadali Yedurisida
Vijayeendrara Gnyanakke
Tale Doogi Jaya Patrava
Needi Sharanaadavareshto
Bhataraadaru Shaiva Sidhdhantada
Gaadha Prabhaavada Virudhdha
Aleyalli Ieesi Jayisida
Shree Vijayeendrateertharu
Dhanyaru Maanyaru
 

Idu Ishtakke Nillade
64 Kalegala Karatalamalakarane
Yell Shaastra Pareekshegalanoddidaru
Yellakkoo Sariyaada Migilaada
Uttara-Samaadhaanava Needi
Kaluhisidaru Chandrakalaa Yemba
Veshye Cheluve Yuvati Youvana
Bharitalu Aagi Manmatha Peeditalu
Kaamaasaktalu Bandu Kaamakalae
64 Kalegali Vandaadudarinda Pariharisi
Nanna Manmathaa Vistha Daehavenu
Yendu Shree Vijayeendra Teertharige
Binnavisi Baagidalu
Aaga Taane Bhaktiya 
Parakaashthateyalli
Shree Moola Raamananu Poojisi
Truptiyali Mandasmitaraagi
Kulitu Nasu Nakkaru
Binnapava Kelidaru
Baa illi Kulitukoo
Yendu Tamma Munde Kullirisi
Pooja Nirmaalyada
Hoovugalanu Kaitumba Hididu
Shree Hariya Namisi Smarisi
Bhaktalaabhishthavanu Neenae
Pariharisu Yendu Prarthisi 
Abhimantrisi Yeradoo
Kaiyinda Hoogalanu Chandrakalala
Melae Yesedaru Kamatruptiya
Padedu Santushta Bhaavadi
Kannaralisi Baagi Sharanaadalu
Pareekshaege Huridumbisida
Jana Mookaagi Shree Vijayeendrara
Haribhakti Shreshthatege
Kondaadi Higgidaru.