Raghvendra Vijaya Sandhi-4

(VYASARAYARU)

Background

“Vyaasavaatara” in Raaghavendra Vijaya by Guru Jagannatha Dasaru: Fourth sandhi
 

Meaning

Sri Brahmanya Theertharu performed the upanayana of Vyaasaraya at the start of eighth year. He took the boy to Sri PaadaRaajaru of Mulabaagilu. Sri Brahmanya Theertharu bestowed the young Sri VyaasaRaayaru with Sanyaasa and named him “VyaasaRaaya Muni”. Sri Brahmanya Theertharu explained to Sri PaadaRaajaru that this Baala-sanyaasi is born to propagate the teachings of Sri Madhvacharya, depicted in all 37 books, and requested in to impart the Madhva-Sidhanta to Vyaasa Muni.

After some time, Sri Brahmanya Theertharu became brindhavansta. Sri VyaasaRaayaru bowed to his Guru with honor, devotion and affection. In Mulabaagilu Mutt, Sri VyaasaRaajaru-Vyaasa Muni-Vyaasa Theertharu held several seminars and discourses covering the entire philosophy of Sri Ananda Theertharu and the supremacy of Lord Vishnu-Sri Hari.

The life sketch of Sri VyaasaRaajaru continues in the next Sandhi…
 
 

Poem

VyaasaRaayaru

Raaghavendraru
Vyaasavataaradi
Yelu varushada
Baalananu Guru Brahmanya
Theertharu preetiyali
Munjiyanu pooraisi
Santasadi sanyaasa 
Deeksheyanu Hariya
Aadeshava aritu
“Vyaasa Muni” yemba
Divya naamadi Guru
karedu
Bala sanyaasiya
Divya kaleyanu kandu
Triptaraadaru Manadi.

Munde Brahmanya
Yativarya Mulabaagilige
Vyaasa Muni sameta
Dayamaadisi SriPaadaRaayara
Divya Sannidhige
Baala yetiyanu premadali
Oppisuta Madhvamatavanu
Uddharisalu banda
Baala Tejasivige
Shaaradeya poorna phalavanu
Needi, Acharya Madhvara
Samasta Granthagala
Saaravanu
Teeka Vyaakhyanadi
Vivaripanu ee muniyu
Yendu parichayisi
Veda vidyege Naandi
Haadidaru sudinavu.

Kaalachakrada gatige
Sharanu banda Brahmanya
Yativararu Brindaavanasta-
Raagalu VyaasaRaayaru
Alle Mulabaagilina
Chitrada aasanadali
AanandaTheerthara
Grantha paaramyavanu
Vishnu Sarvottamava
Saaridaru santasadi.

Sri Harige sarva samarpana
Bhaava, Sarvaadhikaara
Jaganniyaamaka modalaada
Tatvagala bodhisida
VyaasaRaayara hirime
Brahmanya Theerthara
Garime
SriPaadaRaayara 
Sri Karune
Guru Jagannatha Vithalaru
Nalkaneya Sandhiyali
Bhaktiyali “Raaghavendra Vijaya”
Shatpadiya jhenkaara
Spashta vaagide illi.