1


Shri Moola Rama Devara Pooja by Shri SubudhendraTeertharu

(Chaturmasya, Aug 31, 2013)

2

Watch complete pooja of Shri Moola Ramachandra Devaru (Large Video)
Watch Mangalaruti of of Shri Moola Ramachandra Devaru (Short Video)

<=Back to Home
|| Divaa Prabhaate Nishi Cha Pradoshe Madhyam Dinae Avyaan Mama Jaagarookaha
Sarveshu Kaaryeshu Cha Sarvadaa Maam Paayaat Guruhu MatKruta Sannidhaanaha ||