Mantralaya-943

(The devotional grandeur of Aashaadha Shukla Ekadashi)

Date : July 21 2021

Background

Dear Devotees : Namaskara.

The divine personality of our Mantralaya Sri Raghavendrateertha Gurusarvabhoumaru is meticulously described in the below shloka:

CHAARU VASANA VIRAAJITAM AMALA VESHAKAM HARI TOSHAKAM
SAARAGANDHA SUNAAMA MUDRAADHAARINAM BHUVI CHAARINAM
CHAARU TULASEE DAAMA MOUKTIKAMAALINAM GUNASHAALINAM
DHEERAM SADGURU RAGHAVENDRA SUROTTAMAM YATISATTAMAM

Universal divine saint Mantralaya Sri Raghavendrateertharu is free from all the doshas, demerits of the Eeshanatraya, Panchendriyas, Arishadvargas and completely detached. Quite pure  wearing the gorgeous Kaashaaya Vastra, Uoordhwa Pundra Naamas and the Mudras, in the neck the Tulaseemanimaala is up to the Umbilical - Naabhi looks  quite decent and appropriate to our  Gunashaali Dheera Sadguru Sri Raghavendrateertha Yativarenyaru’s appearance of the GOD is not exaggerative in any way.

The devotional grandeur of Aashaadha Shukla Ekadashi Prathhamika Ekadashi and the norms of Chaaturmaasya Vrata and Paramahamsaru’s Deeksha are described in Mantralaya(943).

Meaning

The cycle of time and to hold and stop the clocks is highly impossible. Time is fast fleeting, we have to move happily and make use of the present time properly.  Enjoy the seasons importance.

Kaalachakrada Gatiya Tadedu Nilsalu Saadhyave?

The arrival of Aashaadha is unique and special to our Mantralaya Rayaru’s devotees. Blossomed the life and the living of all the Aastikas, Satvikas.  Aashaadha Shukla  Ekadashi is holy, sacred famous and popular as Prathhamaika Ekadshi – SHAYANEE EKADASHI on Tuesday  dated July 20. 2021. Punyakara Chaaturmaasya Vrataacharanam began on this day only.

SHRAAVANE VARJAYE SHAAKAM DADHI BHAADRAPTATHHAAADE TATHHAA
DUGDHAM AASHWAYUJE MAASI KAARTEEKE DWIDALAM TATHHAA

For Naivedya, Hastodaka also certain restrictions and Sajjanas also follow the same. To maintain Good Health is the prime factor of all these vratas. owing to the seasonal changes we have to follow:

1 Aashaadha Shukla Dwadashi to ShraavanaShukla Ekadashi - Shaaka vrata - vegetables are forbidden.
2 Shraavana Shukla Dwadashi to Bhaadrapada Shukla Ekadashi - Dadhi vrata - Curds forbidden.
3 Bhaadrapada Shukla Dwadashi to Aashweeja Shukla Ekadashi – Ksheeravrata - Milk is forbidden.
4 Aashweeja Shukla Dwadashi to Karteeka Shukla Ekadashi – Dwidala Dhaanya vrata pulses and dals.

This is all in accordance to the Sadaachaara of our Jagadguru Sri MannMadhwacharyaru! Maintenance of Pure health and Sanctity is the main motto of Chaaturmaasya Vrataachanam. Peethhaadhipathees stay in one place and do not go for Sanchaara owing to the rainy season. Perform the Samsthhaana Pooja, Mudradhaarana to the desired devotees daily.  Pravachana by the scholars, sharing of good thoughts, arrange seminars, the Sachchhastra shravana, the importance of Madhwa Siddhanta and engaging in creativity works, providing welfare to the able and the noble. Our beloved Paramahamsa Peethhaadhipathi H. H. Sri Subudhendrateertharu celebrating the 9th year’s this holy and auspicious Chaaturmaasya Deeksha in Mantralaya at the Punya Divya Sannidhaana of our Adhidaiva Mantralaya Prabhu Sri Raghavendrateertha Gurusarvabhoumaru. Searching the places, fixing and then going is not done in our Rayaramatha.  Never puts the burden to the Shishyas nor to the devotees. On the contrary those who attend the Chaatumaasya Deeksha are warmly welcomed with a divine smile give the Mudra, Sheshavastra  Phalamantrakshate  compulsorily. Do not fix any target of collection of money. This is the unique and the special feature of our Rayaramatha. The devotees of this universe including overseas and all come to Mantralaya and attend the Chaaturmaasya Deeksha programs and are greatly blessed, return with gratitude. Arrange the Chaaturmaasya activities in such a way that each and everything is beneficial to our Manukula! The kind concern and the care of our H.H.Sri Subudhendrateertharu are praise worthy.

Today we remember our Adhidaiva Sri Raghavendrateertharu’s devotional grandeur of Chaaturmaasya Deeksha routine of Hamsanaamaka Paramatma’s Saakshaat Parampara of Jagadguru Sri Madhwacharya Yativarenyaru’s Moolamahasamsthhaana Vidyamatha Rayaramath’s Sri MannMoolaRamadevaru’s Archana is evergreen permanent in our heart. Devotional Samarpana of our Rayaru’s devotionalemotion  cannot be described! Words fall short. Each day new and special offerings of Archana with zeal and interest are note worthy. Always in the realm of Sri Hari Dhyaana with samarpana completely surrendered to our KAMALANATHA   LAXMEEKANTHA IN AWAKE SLEEP AND EVEN IN DREAM THE REMEMBRANCE OF SRI HARI. Bichali Japadakatti Sri Appanacharyaru’s Gadya itself is a great witness.

SURAKULAKALITAANATI SRI RAMAAKANTHA PAADAABJA LOLAMBILEELA SACHCHITRA
YOGEESHWARA SHRESHHTHH AGEGEEYAMAANAA ATI BHAAVORUKEERTIPRABHAABHAASURA
AJAANDA VAASTAVYA BHOOLOKAMADHYOLLASAT DIVYA TUNGABHADRAA NADEE TEERA VAASA
RAMALOLA DAASA GUNAANAAM NIVAASA JAGATPAALADASA SUVIDY VILAASA BUDHAANTAR NIVESHA

LASAT PANDITESHA!

Sri Raghavendrateertharu the best Yogeeshwararu Always surrendered to the lotus feet of Sri Hari like a bee. The finest qualities of our Rayaru’s bhakti gnyana vairagya and the complete involvement in the Chintana of Sri Harisarvottama, always experiencing and trying to see through inward eyes, even in the seminar of Madhwa Siddhanta and in the day to day routine are highly appreciable Sri Raghavendrayaru is God as Manvi Sri Jagannathadasaru has said:

DEVATEGALIVARADAKE SANDEHA BEDA

Mantralaya Prabhu Sri Raghavendrateertharu a great scholar with high imagination Mahan Panditaru Pratibhapurna. The kind concern of Rayaru that the teachings Tatvas of Acharya Sri Madhwaryaru should reach to all the common devotees impelled to the Rachana of Tippani Vrutti Vivrutti to the Teekas. This  great credit goes to our Rayaru. We are highly indebted and bent with gratitude. All the Sajjana Satvikas like very much. Mantralaya Prabhu Sri Raghavendrateertharu is  our father, mother, the friend, guide and God to the devotees of this universe. 

TVAM MAE MAATHAA TVAM PITAA TVAM SAKHAA CHA
TVAM MAE BANDHUHU TVAM  CHA  DAATAA DAYALUHU
TVAM MAE RAJA PAALAKAHA TVAM GURUHU CHA
PUTRAHA AHAM TAE PAAHI MAAM SRI RAGHAVENDRA

MANTRALAYA RAYRU BELIEVED THAT JAGATPAALA SRI HARI SEVA IS  SARVSWA EVERYTHING.

Such a Mahaan Paramhamsaryaru is engaged in AKHANDA DEERGHA JAPARATARU IN MANTRALAYA ON THE SACRED BANK OF TUNGABHADRA TO BLESS US AND PROTECT US. Mantralaya is holy and sacred due to our Rayaru. The Punya of all the Teerthha kshetras Siddhi is amply available in Mantralaya.

SAKALA YAATREGALA PHALAVU MANTRALAYADALI IDU SATYA NITYA

Never shown angry nor neglected the devotees. Always Blessing with a divine smile, never made any show nor aspired fame and name. Always away from such things! Cool, calm and comfortable as the Sun and the Moon are performing their great duty without any Prachaara and Canvass. Meticulously completed the task of Manukuloddhaara.

RAYARU IS POOJYARU SATYA DHARMA PARAAYANARU BHAJIPARA KALPAVRUKSHA  NAMIPARA KAMADHENU!

POOJYAAYA RAGHAVENDRAYA SATYA DHARM RATAAYACHA
BHAJATAAM KALPAVRUKSHAAYA NAMATAAM KAMADHENAVE

All our Paramahamsa Peethhaadhuptahees of our Moolamahasamsthhaana Mantralaya Rayaramatha  Vidyamtha are all our Aaraadhyamurty, Trikaranapurvaka  Sri Haridhyaana Rataru, quite ideal and model to the whole universe. Fully aware that their duty is not only of  Archana, Pravachana and Upadesha, but also join with all, mix with all  the devotees of this universe and satisfactorily do the Manukuloddhaara Samajamukhi welfare. Right from the bank of Kaveri and Tungabhadra the same noble task is meticulously going on even now to this day. Ahobala Kshetra Swami Aavirbhaava as Narahari and the Paramaanugraha to Sri  Prahaladarajaru are really amazing! Mantralaya is like the mother’s native TAVARUMANE to all our devotees of this universe. All the problems are solved after the Darshana and the Seva of our Rayaru devotees accept the Phalamantrakshate with a divine smile of our  beloved  Peethhaadhipathi  H. H. Sri Subudhendrateertharu and happily return to their places.  We feel proud and happy that we are the devotees of our Mantralaya Rayaru and the shishyas of Rayaramatha!


   || BICHALI JAPADAKATTI SRI APPANACHARYA PRIYA MANTRALAYA
   SRI RAGHAVENDRATEERTHA GURUBHYO NAMAHA||

 

 

Poem

 
  Kaalachakrada Gatiya Tadedu Nilsalu Saadhyave?

Noda Noduta Aashaadha Bandihudu Sobaginda!  Vandondu Maasada

Bhakti Vaibhav Aastika Satvikara Baduka Aralislu

Aashaadha Shukla  Ekadashi Mangalavaara July 20. 2021 randu

SHAYANEE EKADASHI PARATHHAIMAIKADASHI Yende Prakhyaati

Punyakara Chaaturmaasya Vrataacharane Andinindale Shubhaarambha!

SHRAAVANE VARJAYE SHAAKAM DADHI BHAADRAPTATHHAAADE TATHHAA

DUGDHAM AASHWAYUJE MAASI KAARTEEKE DWIDALAM TATHHAA

Aahaaradaloo Kelavondu Nishiddha Kelavu Maasagalali

Rutumaanakanuguna Idella Aacharisuvadu Aarogya Paalanege

Horatu Berenoo Alla!  Suddha Satvika Sadaachaarave Namma

Jagadguru Sri Anandateertha Bhagavatpaadara Niyam!

Paramahamsa Peethhaadhipathigalantoo Bhakti Sambhramadi

Vrata Paalisuta CHAATURMAASYA DEEKSHAA BADDHARAAGI  TANGUVARU

VANDEGE SANCHAARA VARJYA! MALEGAALA SANCHAARAKE ANAANUKOOLA

Pratiyondoo Manukulake Hitakaari Chetohaari! Mantralaya Rayara

Bhaktara Smrutyali Smaraneyali Gochara Rayara Chaaturmaasya Deeksha

Dinachari Hrudayadali Sthhaayi! Pratidinavoo Sri MoolaRamara Poojeya Samarisuvevu

Bhakti Bhaavaatirekadali! Hagaloo Raatri Swapnaavasthhe Jaagrutiyaloo

Sri Hariya Smarane Dhyaana Rayaradu Saagihudu Avyaahata!

SURAKULAKALITAANATI SRI RAMAAKANTHA PAADAABJA LOLAMBILEELA SACHCHITRA

YOGEESHWARA SHRESHHTHH AGEGEEYAMAANAA ATI BHAAVORUKEERTIPRABHAABHAASURA

AJAANDA VAASTAVYA BHOOLOKAMADHYOLLASAT DIVYA TUNGABHADRAA NADEE TEERA VAASA

RAMALOLA DAASA GUNAANAAM NIVAASA JAGATPAALADASA SUVIDY VILAASA BUDHAANTAR NIVESHA

LASAT PANDITESHA

Sadaa Sri Hariya Dhyaana Japa Mantra Stotra Sharanaagathi

Sri Raghavendrateertharadu Shreshthha Yogeeshwararu

Sri Ramakantha Sri Hariya paadakamala Sevaneya

Sakala Paramaarthha! Sadaa Panditamandaliyodane Goshthhi

Gnyana Bhaktiya Hirime Saaruva Rayaru Uttamottama Gunagala

Aavaasa Beedu Bhakti Bhaavukate Tumbi Harivudu Rayara Hrudayadali

Aa Swamiya Saannidhya Chintane Valagallali Mahan Pratibhapurna Panditaru

Acharya Sri Madhwara Tatvagalu Bhaktarige Talupisuva  Kalakali

Sankalpakanuguna Teekegalige Tippani Vivrutti Rachisida

Shreyovantharu!  Sajjana Satvikara Kanmani Idee Jagattane Paalisuva

JAGATPAALA SRI HARIYA SEVEYE SARVSWA YENDARITA RAYARU

Parama Paavana Tungabhadreya Dadada Mantralayadali

AKHANDA DEERGHA JAPARATARAADARU

Mantralaya Rayara Deseyinda Parama Sukshetra

SAKALA YAATREGALA PHALAVU MANTRALAYADALI IDU SATYA NITYA

Sittilla Sidukilla Ahambhaavavilla Keerti Prachaaradi Sadaa Doora

Yele Mareya Kaayaagi JagahitaBelagisuva Surya Chandrarolu

Saddu Gaddalavirade Manukuloddhaara Hita Belagisida

Rayaru POOJYARU SATYA DHARMA PARAAYANARU BHAJIPARA

KALPAVRUKSHA  NAMIPARA KAMADHENU Namma Adhidava

Aaraadhyamurty! Sri Haridhyaana Trikaranapurvaka

Paramahamsa Peethhaadhipathigaligella Adarshapraayaru

Baree Moogu Hididu Archisuta Upadeshisutadalla

Samajamukhiyaagi Yellarodane  Beretu  Hita Hechchipa

Hone Yembudanu Pratyaksheekarisida Daivee chetanru

Kaveri Dadadaloo Idane Saadhisi Tungabhdara Dadada

Mantralaydali Munduvarisiharu! Ahobala Kshetra Swamiya

Aavirbhaava Anugraha Prahaladaavataarada Seleta Apaara

Mantralaya Atyanta Siddhiya Taana! Vishwada Sakala Bhaktara

Tavarumane! Kashtagala Kaledu Ishtaarthha Pooraisi

Nagu Naguta Phalamantrakshate Padevaru

Chaaturmaasyaacharane Rayaru Paalisuva Pari Smarisalu

Romaancha! Ee Pariya Bhakti Saadhane Hariyolume

Padeda Paramahamsarya Sri Raghavendrateertharanthhavaru

Siguvadu Durlabh! Sikkiharu Namma Bhagyake Yene Illa

Mantralaya Rayara Bhaktaru Moolamahasamsthhaana Vidyamatha

Rayaramathada Shishyaru Naavu Yenalu Yeshtondu Hemme.

|| Bichali Japadakatti Sri Appanacharya Priya Mantralaya
Sri Raghavendrateertha Gurubhyo Namaha ||