SRI KRISHNAVADHOOTARU

Introduction Part 1 Part 2 Part 3 Part 4 Part 5 Part 6 Part 7 Part 8 Part 9 Part 10
Part 11 Part 12 Part 13 Part 14 Part 15 Part 16 Part 17 Part 18 Part 19 Part 20 Part 21
Part 22 Part 23 Part 24 Part 25 Part 26 Part 27 Part 28 Part 29 Part 30 Part 31 Part 32
Part 33 Part 34 Part 35


Part - 30

Honest surrender of Sri Krishnavadhootaru to Mantralaya

Date : Dec 22 2010Background

The Holy Dhanurmaasa the dawn of the morning to the Gods is welcoming the devotees of Mantralaya to offer special poojas and acquire the Blessings of Sri Hari Vayu Guru Raghavendrateertharu of Mantralaya and Bichali Japadakatti Sri Appanacharyaru.

The Sacred routine of Dhanurmaasa, the Devotees of Mantralaya desirous of Mangalakarya and the honest surrender of Sri Krishnavadhootaru to Mantralaya Gururaat Sri Raghavendrateertharu are described in 
Sri Krishnavadhootaru(30).

Meaning

Dhanurmaasa has just begun a week back. We say this Dhanurmaasa is the Dawn for the Devatas. The last Yaama, the last Prahara of night and the beginning of the morning. When stars are still shining in the sky before the Sunrise we have to perform the Pooja, Alankara, Naivedya, Vaishwadeva and Hastodaka. The Worship of Sri Hari imparts abundant Punya during this holy month. On the Sacred bank of Tungabhadra a sort of  Divine Festive atmosphere specially in Mantralaya, Bhikshalaya and Panchamukhi. Every day abundant Tulasi Archana and the Naivedya of Huggi and Pongalu. Each day is very auspicious and important to the Devotees of Mantralaya during Dhanurmaasa.

Though the cold is severe the devotees without caring take a holy dip in the Tungabhadra and with wet clothes only perform the Sankalpa Seva of  Sri GuruRaghavendraru in Mantralaya and Bichali. Really speaking a stream of devotees from all parts of India are gathering. Every year's  Paadayaatris from Karnataka, Maharashtra, Tamilnadu and Andhra, Sri Ayyappa swami devotees, Polgrims desire to spend the year ending days at this sanctum and to welcome the New Year 2011 are also gathered in Mantralaya. Added to this the devotees of Mantralaya are anxious to perform the Choula and Upanayana Samskara of their sons and grandsons during this Holy Dhanurmaasa. On this auspicious occasion a close friend of mine is performing the Upanayana  - Brahmopadesha of his grandsons at the sanctum of Mantralaya and Bhikshalaya that too immediately after the completion of Seven years to acquire the Anugraha of Bichali Japadakatti Sri Appanacharya Priya Mantralaya Yatiraat  Sri Raghavendrateertha Gurusarvabhoumaru. This is all the  Sankalpa, Will and Wish  of Mantralaya Sri Raghavendrateertharu. Dear Devotees this is a great Boon of our Rayaru. What more is required in life?

Sondur Sri Krishnavadhootaru has said in Sri RaghavendraTantra

Tava Sevaarataan Kaanschit Bhaktaan Prekshaya Maam Prati
Teshaam Manorathham Taat Mayaa Putrena Pooraya

Appealed and requested to our Gururaat  I am  always in your Seva. Kindly treat me as your Bhakta, Bless me and fulfill my prayers. Protect me as your own son. You are my father and I am your son. The  intense praarthhana and the complete surrender of Krishnavadhootaru at the Shambhunatha Cave at Hampi at the time of Ugra Tapa was really heart touching. Devotees please look at the inner heart feelings of Avadhootaru

Tvam Mae Maataa Tvam Pitaa Tvam Sakhaa Cha
Tvam Mae Bandhuhu Tvam Cha Daata Dayaluhu
Tvam Mae Raja Paalakastvam Guruhu Cha
Putroham Tae Paahi Maam GuruRaghavendra

When this type of complete surrendering  of Bhakti  Saakaara is ripened we are sure to get the Complete Anugraha of Mantralaya Sri Raghavendrateertharu. You are everything to me I am your son so please protect me.

Ihaam Uttaraaptae Sarveshto Modatae Na Atra  Samashyaha
Agamya Mahima Lokae Raghavendro Maha Yashaahaa

Our Bichali Japadakatti Sri Appanacharyaru has already described in Gurustotra that the devotees of Rayaru will not only get the finest things in this life but also will acquire the finest things even in Paraloka. There is no doubt about that - Na Atra Samshayaha.Sri Raghavendrateertharu is famous and well known as Agamy Mahimaru. Really we are fortunate that we are living under the shelter of such a great Mantralaya Rayaru.

Sri Raghavendra Shrita Paarijaatam
Seeta Raghoottama SaPaada Padmabja Chittam
Kaashaaya Vastram Kamaneeya Vesham
Kamyaarthha Daataaram Ateeta Dosham

Always worshipping the Lotus feet of Sri MoolaRama pure as  the Devaloka Parijaata, a very pleasing handsome personality with Kaashaaya Vastra, Dosha Rahitaru. A Saint with extraordinary qualities residing in Mantralaya beloved of Bichali Japadakatti Appanarya. Daily sharp at Braahmee Muhurta Rayaru takes the holy dip in Tungabhadra , Aahneeka, JAPA Pranava Mantra Om Namo Narayanaya of one lakh Japa at the Japadakatti is in progress.  That is why Japadakatti is so holy and sacred, Siddhi and Vruddhi, Punya and Santrupti.

What ever we may think, where ever we may go the World Devotees always throb for Manchali - Bichali and Panchamukhi  situated on the bank of Tungabhadra. Actually we find these two sanctums on the two sides of the bank. Between Anegundi and Hampi Tungabhadra is flowing. Our Dasarayaru has actually sang and danced with devotional ecstasy.

In this world  except Mantralaya Sri Raghavendrateertharu no one has got the power to wipe off the ill fate. Sri Hari is capable of  that power. As Rayaru is very dear and near to Sri Hari acquired the complete Anugraha of Sri Hari So our Mantralaya Sri GuruRayaru is Mahimavantaru. Those devotees who have got that much of strong faith and belief, only such devotees are eligible to perform  the Paaraayana and the Pathhana of  Sondur Krishnavadhootaru's   S R I R A G H A V E N D R A T A N T R A.

So our Krishnavadhootaru is always remembered and shining in the heart of Mantralaya devotees. The complete surrendering of Avadhootaru is the wonderful example to all of us.

Paapeenaam Agra Ganyoham Dayaloonaam Tvamaagraneehee
Tvaam Vinaa Nahi Jaanena Anyam Mama Aadya Uddhaarakaaranam

Today for all of us to surrender completely to Mantralaya Rayaru is the only best option  for our Uddhaara and to attain the complete Paramaanugraha of Sri Raghavendrateertha  Gurusarvabhoumaru. Sondur Sri Krishnavadhootaru has beautifully described in the Siddhi Prada Granthha Sri RaghavendraTantra.

|| BICHALI JAPADAKATTI SRI APPANACHARYA PRIYA MANTRALAYA
   SRI RAGHAVENDRATEERTHA GURUBHYO NAMAHA||
 
 

Poem

 
Dakshinaayana Mugidu Uttaraayana Baruva
Sankramana Kaalave Dhanurmaasada Aarambha !
Devategalige Raatriya Koneya Yaama
Arunodayada Aarambha Kaala !
Nakshatragalinnoo Aagasadi Minuguvaagale
Suryodayake Munna Sri Harige Mudgaanna Huggi
Akkiya Dwiguna Hesaru Beleya Huggi
Sri Hariya Naivedyake Yogya Shreshthha !
Ee Shubha Samaya Tamilu Naadina Bhaktaru
Karnataka Rajyada Naana Uoorinda Paada Yaatrigalu
Mantralaya Rayara Darushanake Barutiharu !
2010 Christa Varshada Kone Hosa Varusha 2011
Hosa Varusha Baruvikeya Sadagara
Siddhi Mantra Poorita Nilaya Mantralayadale
Aacharipa Utsaaha Nere Ilidu Nava Nirmitiya Mantralaya
Veekshane Rayara Darushanake Lakshopa Laksha Bhaktara
Aagamana Mantralayadali Eega !
Idanella Nodidare Aaradhane Pushkarada Nenapu
Baarade Iradu Vishwada Bhaktarige
Dhanurmaasavu Udisi Vayudevara Krupeya
Bayasuva Satvika Sajjanaru Ushaha Kaaladaleddu
Snaana Aahneeka Pooje Naivedya  Vaishwadeva Haastodaka
Suryodayake Munna Sri Hari Vayu Gurugalanu Aaraadhisi
Sadaachaara Sampanna Sheelaru Aagi  Tungabhadreya
Dadadi Santasadi Trupti Paduva Bhaktare
Nijavaada Mantralaya Bhaktaru !
Devategala Belagu Ee Dhanurmaasa
Manchali Bichali Panchamukhiyali
Ee Punyamaasadali Apaara Tulasi Archana
Dina Nitya Huggiya Naivedya

Chaligaalada Tampu Kuligaali Lekkisade
Tungabhadreyali Mulugi Miondu Ili Vaddeyale
Nirmala Manasinda Bhakti Bhaaadi Sankalpa Seve
Salisuvaru Ee Punyakara Dhanurmaasadali Idondu Vishesha
Ee Madhyae Mantralaya Bhaktaru Tamma Karula
Balliya Choula Upanayana Samskara Bhaktiyali
Nishtheyali  Jarugisalu Utsukaru !
Nanna Geleya Mantralaya Bhakta
Upanayana Ashta Varushake Kaalidua SuSamaya
Brahmopadesha Yeleya Vatugalu Mantralaya
Sri Raghavendrateerthara Divya Sannidhiyali Puranugraha
Padevudu Rayara Abhimatavu ! Idakinta Hiridaada
Bhaagya Mattenihudu Vishwada Bhaktare !
Sri RaghavendraTantradali Krishnavadhootaru Heliharu:

Tava Sevaarataan Kaanschit Bhaktaan Prekshaya Maam Prati

Teshaam Manorathham Taat Mayaa Putrena Pooraya

Rayare Nimma Seveyale Nirata Nannanu
Bhaktanolu Nodi Anugrahisi Ishtaarthha Pooraisi
Hechchenu ? Gururaya Nee Tande Naa Maga Karuneyali
Salahu Krupedoru

Mantralaya Karunaalu Neeve Sarvswa
Hampeya Shambhunatha Guheyali Aartaraagi
Deenaraagi Samarpitaraadaru Ugra Tapadali !
Avadhootara Aagina Hrudayaantaraalada Bhaavava
Gamanisiri Bhaktare :

Tvam Mae Maataa Tvam Pitaa Tvam Sakhaa Cha

Tvam Mae Bandhuhu Tvam Cha Daata Dayaluhu

Tvam Mae Raja Paalakastvam Guruhu Cha

Putroham Tae Paahi Maam GuruRaghavendra

Ee Aarta Aatmeeya Antahakarana Bhaava
Balitare Saaku Bhaktiya Saakaara  Phala Needi
Rayara Anugraha Bhakta Padevanu Satya

Ihaam Uttaraaptae Sarveshto Modatae Na Atra  Samashyaha

Agamya Mahima Lokae Raghavendro Maha Yashaahaa

Bichali Japadakatti Sri Appanacharyaru
Gurustotradali Heliharu
Mantralaya Rayaru Tamma Bhaktarige Ee Lokadaloo
Mattu Para Lokadaloo Uttamottamava Needuvali
Samshayave Illa ! Vishwadale Khyataru Loka Prasiddharu
Sri Raghavendrateertharu Agamya Mahimaru Yendu
Intaha Sri Raghavendrateertha Gurusarvabhoumaru
Aashriyapa Bhaktaru Nijakoo Dhanyaru !

Sri Raghavendra Shrita Paarijaatam

Seeta Raghoottama SaPaada Padmabja Chittam

Kaashaaya Vastram Kamaneeya Vesham

Kamyaarthha Daataaram Ateeta Dosham

Sri Moola Ramana Paada Kamalava Sadaa Hrudayadali
Aaraadhipa Sri Raghavendrateertharu Deva Lokada
Paarijaatadolu Pavitraru Parishuddharu !
Atyanta Manohara Roopa Kaashaaya Vasanavanutta
Dosharahitaru Nirmalaru Nijavaada Swami Yogi Sanyasi Santa
Yogi Yatiraja Gururaataru Bhaktaru Bayasidanu
Tappade Needuva Guru Sri Raghavendrateertharu
Mantralaya Vaasi Bhikshaalaya Premi
Rayara  Nitya Snaana Aahneeka Japa
Laksha Pranava Omkaar

OM NAMAO NARAYANAAYA

Illie Bichali Japadakatteyale ! Vishwada Bhaktare
Ashtondu Akkare Appanacharyara Mele
Naavu Yene Dhenisali Yelle Hogali Mana Sutti
Sulidaadi Tungabhadreya Yeradoo Dadakantida
Siddhi Punya Sannidhaanake Tudiyuvadu
Manchali Bichali Panchamukhi Sanihake
Hege  Tungabhadreya Yeradoo Badige
Anegundi Hampeya Iruvado Aa Reeti
Dasarayaru  Bhakti Paraakashthhateyali Nalidu
Kunidu Valida  Uoorella Namagindu
Siddhiya Saakaara Punyada Shreekaara !

Vishwadali Hane Barehava Todeva Tidduva
Shakti Saamarthhya Yogyate Sri Harige Maatra
Saadhya Shata Siddha
Sri Harige Parama Priya Aaptaru Namma
Mantralaya Sri Raghavendrateertha Gurusarvabhoumaru
Sri Hariya Paramaanugrahadi Durdaiva Moolavanu
Hela Hesarillade Naashagolipa Shakti Rayarige
Maatra Saadhya Yendu Nambida Bhaktarige
Phalisuvadu Siddhi Phala Sri RaghavendraTantra Patthanadi
Antahavare Sri RaghavendraTantra Reetyaanusaara
Poojisalu Arharu !
Yekene Yenella Vistruta Varnane Tantradali
Bannisida  Bhakta Shreshthha Sri Krishnavadhootaru
Loka Poojyaru Maanyaru Dhanyaru

Paapeenaam Agra Ganyoham Dayaloonaam Tvamaagraneehee

Tvaam Vinaa Nahi Jaanena Anyam Mama Aadya Uddhaarakaaranam

Samarpaneya Ee Shyali Anaya Sharanu
Samarpita Bhaavadi Rayaranu Bhajisi
Sevisi Valisikoluvadonde Indu Namagiruva
Vande Sulabha Upaaya Vishwada Bhaktare.


 

|| Bichali Japadakatti Sri Appanacharya Priya Mantralaya
Sri Raghavendrateertha Gurubhyo Namaha ||


 
Introduction Part 1 Part 2 Part 3 Part 4 Part 5 Part 6 Part 7 Part 8 Part 9 Part 10
Part 11 Part 12 Part 13 Part 14 Part 15 Part 16 Part 17 Part 18 Part 19 Part 20 Part 21
Part 22 Part 23 Part 24 Part 25 Part 26 Part 27 Part 28 Part 29 Part 30 Part 31 Part 32
Part 33 Part 34 Part 35