<=Back to Home

342 Aradhana of  Mantralaya Sri RaghavendraTeertharu

Works of Sri RaghavendraTeertharu
Articles
Rare Video
Learn Stotras1

2
|| Divaa Prabhaate Nishi Cha Pradoshe Madhyam Dinae Avyaan Mama Jaagarookaha
Sarveshu Kaaryeshu Cha Sarvadaa Maam Paayaat Guruhu MatKruta Sannidhaanaha ||


 

|| BICHALI JAPADAKATTI SRI APPANACHARYA PRIYA MANTRALAYA
   SRI RAGHAVENDRATEERTHA GURUBHYO NAMAHA||